Riffelskydning

Indskydning af riffel og aflægning af skydeprøve til årets riffeljagter kan igen i år foretages skydebanen i Bredebro samt  på Sparta jagtriffelklubs bane ved Døstrup.
Se skydetider for Sparta sæson 2021 her

Nyt fra sæson 2021

Vi har i år lejet banen i Bredebro og afholder indskydning/skydeprøver på følgende datoer: 10.4 - 17.4. og 01.05  fra 10.00 til 13.00. Deltagergebyr kr. 50,00.

Før i tiden da vi havde egen bane i Tønder, aflagde alle med succes en lille skydeprøve og fik god træning inden jagten, samtidig fik man her godkendt sin skydning for at kunne deltage i foreningens riffeljagter Dette har været svært uden vores egen bane. For at afhjælpe dette har vi  gjort to ting:
Vi har lejet riffelbanen i Bredebro, som nævnt ovenfor, desuden får vi lavet et personligt prøveskydningsbevis til foreningens riffeljægere. 

For at deltage i bukkejagt, jagt på kronvildt skal du til lodtrækning medbringe* Tønder jagtforenings nye prøveskydebevis hvor der er påført på hvilken bane prøven er aflagt og bestået, samt dato og underskrift af riffelinstruktør på banen. Prøven kan tages på en hvilken som helst godkendt skydebane når blot prøven overvåges og godkendes af en riffelinstruktør fra Danmarks Jægerforbund (DJ).

For prøven gælder:

 • - Der skal skydes med jagtammunition
 • - Der skal afgives i alt seks skud, heraf max. 2 fra liggende skydestilling, de sidste 4 i en valgfri højere skydestilling
 • - Der må anvendes egne jagtrelaterede hjælpemidler
 • - Der skal være minimum 5 træffere indenfor træfområdet på DJ-bukkeskive, træfområde er det samme som til den obligatoriske riffelprøve

Sådan ser for- og bagside af beviset ud.
Indvendig er der plads til indskrivning af hvor prøven er bestået samt til dato og underskrift af DJ-riffelinstruktør.

Stående prøve for lejere af jagten på Grøngård, Nørremølle og Bremsbøl:

 • - Samme regler som den alm. prøve til bukkejagt med følgende ændring
 • - Alle 6 skud skal afgive fra stående skydestilling med skydestok
 • - Det skal fremgå af skydeprøvebeviset at prøven er aflagt stående: (Instruktøren skal skrive "Stående prøve" i feltet "Skydebane" på prøvebeviset)

* Foreningens nye prøveskydningsbevis kan fås på følgende måder:

 • - udleveres til dem der kommer til foreningens skydninger på Bredebrobanen på de herover angivne datoer
 • - Afhentes hos sekretæren mod forudgående aftale
 • - Få det tilsendt med posten mod forudgående bestilling på mail hos sekretæren og overførsel af kr. 20,- på Mobilepay
 •  

NYT vedrørende den tvungne riffelprøve

Bekendtgørelsen vedrørende riffelprøven forlanger fremover, at aspiranten har gennemført et riffelskydeforløb på en godkendt skydebane under ledelse af en riffelinstruktør.

Instruksen for dette nye riffelskydeforløb samt den nødvendige attest for godkendelsen findes på Miljøstyrelsens side: ”mit jagttegn”.

Selve skydeforløbet omfatter 25 skud mod bukkeskiven afgivet fra fem forskellige jagtrelevante skydestillinger. Der er ingen krav om træf, men skydestillingerne skal attesteres af instruktøren.

Skydestillingerne er:

·        Stående skydestilling med anlæg

·        Stående skydestilling uden anlæg

·        Siddende/knælende skydestilling med anlæg

·        Siddende/knælende skydestilling uden anlæg

·        Siddende på stol med anlæg.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/