Skydebanen

Her må der skydes 1 buk. Der er to pladser og der må nedlægges én buk.

 

    16/5-morgen 16/5-aften 17/5-morgen 17/5-aften  
John Jürgensen 28187266 x     x Lige datoer
Andreas K-Lange 61519865   x x   Ulige datoer

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/