Fællesjagter/2020-21

Grundet Coronakrisen og de nye restriktioner om forsamlinger på max. 10 personer har vi i bestyrelsen d.27.10.20 vedtaget følgende:

Fællesjagten d.13 december aflyses, julejagten d.30. december prøver vi at afholde:

Da der er nye fortolkninger af reglerne om hvornår man ses som værende mere end 10 samlet, har vi valgt ikke at afholde julejagten som de to øvrige jagter, det vil foregå på følgende måde:

Max antal deltagere: 2 hold á 10 mand fordelt på hhv. Sandholm og Sottrup, således er der ikke på nogen af arealerne mere end 10 personer samlet.
De to hold møder ind ved jagthytten med en times mellemrum, tidspunkt og hvilket hold man kommer på meddeles når vi har alle tilmeldinger.

Jagten afholdes igen under de regler der er udstukket fra myndighedernes side, Danmarks Jægerforbund har udsendt en vejledning til afholdelse af fællesjagter, denne vejledning vil vi følge under afvikling af jagten d.30.12. Vi anbefaler du læser DJ's vejledning til afholdelse af fællesjagter.

Sidste frist for tilmelding er  den 26. december - HUSK at oplyse både tlfnr. og navn på både dig og din gæst. KLIK HER for tilmelding

Årets resterende fællesjagter er indtil videre AFLYST.
Vi følger myndighedernes og DJ's udmeldinger løbende og håber selvfølgelig at der sker en lempelse af restriktionerne, der gør at vi kan afholde flere af årets fællesjagter, dette vil vi vurdere efterhånden som der kommer nye udmeldinger fra myndighederne.

Praktiske forhold ved jagten den 30.12.


Vi holder ingen parade og parolen foregår i de enkelte grupper.

Der er INGEN morgenmad og fællesspisning efter jagten.
Pris for deltagelse:
Medlemmer: Gratis
Gæster: kr. 50,-

Vi opdeler jer i 2 hold af max 10 pers. Herefter kontakter vi alle deltagere pr. sms og/eller tlf. forud  jagten og oplyser om hvor og hvornår de skal møde.

En holdleder vil tage hver sin gruppe med  til reviret og sætte dem på plads alt afhængig af om det er skytter eller drivere. Holdene vil aldrig komme i kontakt med hinanden under afvikling af jagten og ej heller efter endt jagt.

Parade: Der afholdes ingen fælles vildtparade, er der nedlagt vildt i gruppen, kan man afholde en parade på stedet efter jagten. Vi mødes IKKE ved jagthytten efter jagten, denne slutter ude på reviret.

Nedlagt vildt: Grundet situationen vil der heller ikke være fælles auktion over det nedlagte vildt. Vi har derfor fastsat følgende priser på nedlagt vildt, som skal betales af skytten selv via mobilepay eller kontakt til holdlederen, denne kan oplyse nr. til mobilepay.

Råvildt: kr. 300,-
Hare: kr. 50,-
Fuglevildt gratis og tilfalder skytten.

 

Fællesjagter/generelt

Der er gratis morgenkaffe kl. 08.00 i Jagthytten før alle jagter. Parole er 9.00 og efter hver jagt serveres der en varm ret mod en mindre betaling.

Der kan inviteres i alt 20 gæster til alle fællesjagter. Gæster skal meldes til formanden efter ”først til mølle-princippet”.

Pris for deltagelse i fællesjagter inkl. bengæt, mad  samt 1 øl/vand:

Medlemmer: kr. 100,- Uden mad kr. 40,- 
Gæster: kr. 150,-  Uden mad kr. 100,-

Af hensyn til jagtens planlægning samt indkøb af mad er tilmelding nødvendig, ved tilmelding oplyses antal af evt. gæster samt om du/i ønsker bespisning. 

Skytten til en nedlagt hare er forpligtet til at købe denne til kr. 50,00 med mindre en anden ønsker at købe den. Det samme gælder nedlagt råvildt, hvis det ikke kan afsættes på auktion efter jagten. Her er prisen kr. 400,00

 

Fællesjagter 2020

1. fællesjagt 8. november
2. fællesjagt 21. november
3. fællesjagt 13. december
4. fællesjagt 30. december
5. fællesjagt 10 januar 21

Hvilke arealer der bejages på dagen vil fremgå af parolen, dog ved vi at harejagten i koget bliver lagt sammen med én af fællesjagterne, der er således ikke en rendyrket haretramp i år. Når vi ikke har holder fællesjagter i oktober i år, hænger det sammen med den ændrede jagttid på hare, der er skubbet til d.1.11.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/