Fællesjagter/2021-22

Vi håber i denne sæson at kunne afvikle jagterne på "gammeldags" facon under restriktioner og her vedtaget følgende dage:

 

Fællesjagter/generelt

Der er gratis morgenkaffe kl. 08.00 i Jagthytten før alle jagter. Parole er 9.00 og efter hver jagt serveres der en varm ret mod en mindre betaling.

Der kan inviteres i alt 20 gæster til alle fællesjagter. Gæster skal meldes til formanden efter ”først til mølle-princippet”.

Pris for deltagelse i fællesjagter inkl. bengæt, mad  samt 1 øl/vand:

Medlemmer: kr. 100,- Uden mad kr. 40,- 
Gæster: kr. 150,-  Uden mad kr. 100,-

Af hensyn til jagtens planlægning samt indkøb af mad er tilmelding nødvendig, oplys antal af evt. gæster samt om du/i ønsker bespisning.
 Tilmelding på mail til Jan Petersen

Nedlagt vildt købes til:
Råvildt: kr. 300,-
Hare: kr. 50,-
Fuglevildt gratis og tilfalder skytten.

Skytten til en nedlagt hare er forpligtet til at købe denne til kr. 50,00 med mindre en anden ønsker at købe den. Det samme gælder nedlagt råvildt, hvis det ikke kan afsættes på auktion efter jagten. Her er prisen kr. 300,-

 

Fællesjagter 2021/22

1. fællesjagt: Søndag d. 10. oktober
2. fællesjagt Lørdag d. 20. november
3. fællesjagt Søndag den 12. december
4. fællesjagt Onsdag den 29. december

Hvilke arealer der bejages på dagen vil fremgå af parolen, dog ved vi at harejagten i koget bliver lagt sammen med én af fællesjagterne, der er således ikke en rendyrket haretramp i år.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/