Fællesjagter/generelt

Der er gratis morgenkaffe kl. 08.00 i Jagthytten før alle jagter. Parole er 9.00 og efter hver jagt serveres der en varm ret mod en mindre betaling.

Der kan inviteres i alt 20 gæster til alle fællesjagter. Gæster skal meldes til formanden efter ”først til mølle-princippet”.

 

Pris for deltagelse i fællesjagter inkl. bengæt, mad  samt 1 øl/vand:

Medlemmer: kr. 100,- Uden mad kr. 40,- 
Gæster: kr. 150,-  Uden mad kr. 100,-

Af hensyn til jagtens planlægning samt indkøb af mad er tilmelding nødvendig, ved tilmelding oplyses antal af evt. gæster samt om du/i ønsker bespisning. 

Tilmelding til jagterne sendes på mail til:  Jan Petersen

Skytten til en nedlagt hare er forpligtet til at købe denne til kr. 50,00 med mindre en anden ønsker at købe den. Det samme gælder nedlagt råvildt, hvis det ikke kan afsættes på auktion efter jagten. Her er prisen kr. 400,00

 

Fællesjagter 2020

1. fællesjagt 8. november
2. fællesjagt 21. november
3. fællesjagt 13. december
4. fællesjagt 30. december
5. fællesjagt 10 januar 21

Hvilke arealer der bejages på dagen vil fremgå af parolen, dog ved vi at harejagten i koget bliver lagt sammen med én af fællesjagterne, der er således ikke en rendyrket haretramp i år. Når vi ikke har holder fællesjagter i oktober i år, hænger det sammen med den ændrede jagttid på hare, der er skubbet til d.1.11.

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/