BUKKEJAGT Sandholm 2021

Her må der skydes 3 bukke i Sandholm. Husk reglerne om hvornår der må være folk på terrænet, se i vedtægterne under:
Bestemmelser vedr. bukkejagt og anden jagtudøvelse i Sottrup & Sandholm punkt 9

 

Hold 1   16/5-morgen 16/5-aften 17/5-morgen 17/5-aften  
Kamilla J. Petersen 29714472 x     x 18. maj
Erling Tychsen 29655538 x     x  
Dennis Jürgensen 22130835 x     x  
Bent Laursen 60487981 x     x  
Hold 2            
Knud Boysen 20922067   x x   19. maj
Lasse Christensen 21792172   x x    
Hans Wilhelmsen 28485264   x x    

Herefter skiftes hver anden dag.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/