Bukkejagten 2020

I denne sæson er der vedtaget en ændring af afskydningsreglerne, så vi fraviger reglen om at der kun må nedlægges seksendere, til at det bør være gaffelbuk og 6-ender, dog vil der ikke være nogen represallier for den jæger der nedlægger buk mindre end gaffelbuk. Vi henstiller til at man som altid,  prioriterer at nedlægge et dyr i dårlig tilstand før alle andre og i øvrigt tager hensyn til bestandens videre udvikling når man udvælger sig sit bytte.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/