Sottrup 2023, 3 bukke

D. 16. maj morgen Hold 3

Dennis Röben, Lasse Skalborg, Henrik Lassen, Kjeld Bossen, Flemming Brandt

D. 16. maj aften Hold 2

Simon Petersen, Niels Chr. Nielsen, Erling Tychsen, Anders Svenson, Dennis Jürgensen

D. 17. maj morgen Hold 1

Dres Konstmann, Knud Boysen, Hans Vilhelmsen, Finn Frederiksen

Herefter hver 3. dag således

D. 18. maj Hold 1

Dres Konstmann, Knud Boysen, Hans Vilhelmsen, Finn Frederiksen

D. 19. maj Hold 2

Simon Petersen, Niels Chr. Nielsen, Erling Tychsen, Anders Svenson, Dennis Jürgensen

D. 20. maj Hold 3

Dennis Röben, Lasse Skalborg, Henrik Lassen, Kjeld Bossen, Flemming Brandt

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/