Jagt på kronvildt 2021/22

Holdfordeling og tider:

Hold 1. 

Niels Bundsgård: 51297773
Jens Jørgensen: 20470245
Michael Schlüter: 21440529
John Jürgensen:  28187266
Bent Laursen: 60487989                                                   

Hold 2.

Hans Vilhelmsen: 28485264
Andreas Konstmann: 61519865
Knud Boysen: 20922067
Finn Frederiksen: 23745920

Hold 3.

Helmuth Thomsen 28552658
Anders Svensson 30702262
Dennis Jürgensen: 23130835
Thomas Sørensen: 29401002                                                         

Hold 4.

Thomas Olsen: 21538391
Martin Clausen: 52177834
Anne Jürgensen: 28940714
Keld Bossen 29913188

Hold 1:               morgen 1. Sept.

Hold 2:               aften 1. Sept.

Hold 3:               morgen 2. Sept.

Hold 4:               aften 2. Sept.

Hold 1:               hele dag 3. Sept.

Hold 2:               hele dag 4. Sept.

Hold 3:               hele dag 5. Sept.

Hold 4:               hele dag 6. Sept.

Fremover rullende hver 4. Dag

Se de nye generelle- og lokale jagttider HER

Regler for afskydning af kron- og dåvildt

Kvoter:

Sottrup

Kronvildt

2 Hjorte, her af kun én spidshort over ørenhøjde.
2 hinder
2 spidshjorte under ørenhøjde
Fri afskydning af kalve

Dåvildt:
1 Hjort
1 Hind
1 Kalv

Sandholm

Kronvildt:
1 Hjort
1 Hind
1 Kalv

Priser

Deltagelse i jagten for Sottrup og Sandholm hæves til kr. 1000,- mod før 400,- prisen vil dog nu inkludere det første dyr uanset køn.

Fælles regler

De der har jagt i Sandholm og Sottrup på samme dag hvor der er fællesjagter, har ikke jagten den pågældende dag om morgenen.

Fra den 1.9. – 15.9. må der ikke nedlægges spidshjorte.

Har man nedlagt hjort, undtaget spidshjort under ørenhøjde, må man i næste sæson først nedlægge hjort når man har nedlagt hind eller kalv.

Eksempel: Har man nedlagt hjort i sæsonen 18/19, skal man i 19/20 først nedlægge hind eller kalv før man må nedlægge hjort. I 20/21 må man igen nedlægge hjort fra sæsonstart.

En jæger der ikke har nedlagt hjort i den forgangne sæson, kan efter nedlæggelse af hind og kalv fortsætte jagten på hjort.

Max pr. jæger er således én Hjort samt en hind eller en kalv.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til efter samråd med menighedsrådet at ændre på kvoterne i sæsonen.

Regler for forbi- og anskydninger:

                           Alle afgivne skud skal meldes hurtigst muligt til Formand eller andet bestyrelsesmedlem.
                           Ved forbiskud er jagten afsluttet for sæsonen for den pågældende jæger.

Ved både formodet forbiskydning og anskydning skal der tilkaldes legitimeret schweisshundefører for påvisning af om der er tale om et forbiskud eller en anskydning. Findes det anskudte ikke ved eftersøgning gælder følgende:

Vurderes det af hundeføreren at der er tale om et strejfskud og dyret, med stor sandsynlighed vil overleve, tæller dyret ikke med i kvoten og jagten kan fortsættes, vurderes det derimod at dyret er dødelig ramt og dermed vil forende, tæller dyret med i kvoten.

Ved tvivl om ovenstående rettes henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/