Hjortejagt Sottrup & sandholm 2024/25

hjortemøde mandag d. 12. august kl 19.00 

 

Nedenstående vil blive opdateret efter hjortemødet er afholdt.

Priser

Prisen for deltagelse i jagten i Sottrup og Sandholm er kr. 1.000 inc. 1 Dyr

Hjort kr. 1.200

Hind kr. 1.000

Kalv kr. 700

 

Kvoter:

Sottrup

Kronvildt
2 Hjorte, her af kun én spidshort uanset størrelse.
2 hinder
Fri afskydning af kalve

Dåvildt:
1 Hjort
1 Hind
2 Kalv

Sandholm

Kronvildt:
1 Hjort
1 Hind
1 Kalv

 

Fælles regler

De der har jagt i Sandholm og Sottrup på samme dag hvor der er fællesjagter, har ikke jagten den pågældende dag om morgenen.

Har man nedlagt hjort må man i næste sæson først nedlægge hjort når man har nedlagt hind eller kalv.

Eksempel: Har man nedlagt hjort i sæsonen 22/23, skal man i 23/24 først nedlægge hind eller kalv før man må nedlægge hjort.

Max pr. jæger er således én Hjort samt en hind eller en kalv.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til efter samråd med menighedsrådet at ændre på kvoterne i sæsonen.

Regler for forbi- og anskydninger:

Alle afgivne skud skal meldes hurtigst muligt til Formanden.
Ved forbiskud er jagten afsluttet for sæsonen for den pågældende jæger.

Ved både formodet forbi skydning og anskydning skal der tilkaldes legitimeret
schweisshundefører for påvisning af om der er tale om et forbiskud eller en anskydning.
Findes det anskudte ikke ved eftersøgning gælder følgende:

Vurderes det af hundeføreren at der er tale om et strejfskud og dyret, med stor sandsynlighed vil overleve,
tæller dyret ikke med i kvoten og jagten kan fortsættes,
vurderes det derimod at dyret er dødelig ramt og dermed vil forende, tæller dyret med i kvoten.

Ved tvivl om ovenstående rettes henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Fordelinger opdateres efter hjortemøde er afholdt 

Fordeling Sottrup

Hold 2: 1-9 Morgen
John Jürgensen, Lasse Skalborg, John Laursen, Bent Laursen.

Hold 3: 1-9 Aften
Dennis Jürgensen, Finn Frederiksen, Kjeld Bossen, Sten Mamsen

Hold 4: 2-9 Morgen
Thomas Sørensen, Niels Bundsgaard, Jens Jørgensen, Michael Schlüter

Hold 1: 2-9 Aften
Knud Boysen, Hans Vilhelmsen, Dres Konstmann, Flemming Brandt

Herefter hver 4. dag således

Hold 1: 3-9
Hold 2: 4-9
Hold 3: 5-9
Hold 4: 6-9

Fordeling Sandholm

Hold 1: 1-9 Morgen
Knud Boysen, Hans Vilhelmsen, Dres Konstmann, Flemming Brandt

Hold 4: 1-9 Aften
Thomas Sørensen, Niels Bundsgaard, Jens Jørgensen, Michael Schlüter

Hold 3: 2-9 Morgen
Dennis Jürgensen, Finn Frederiksen, Kjeld Bossen, Sten Mamsen

Hold 2: 2-9 Aften
John Jürgensen, Lasse Skalborg, John Laursen, Bent Laursen.

Herefter hver 4. dag således

Hold 4: 3-9
Hold 1: 4-9
Hold 2: 5-9
Hold 3: 6-9

Telefonlister med mobilnumre kan findes i indskrivningskassen samt ved henvendelse til Formanden.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/