Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Kronvildtjagt

 

 Jagt på kronvildt 2019/20

Sottrup og Sandholm

Se de nye generelle- og lokale jagttider HER

Regler for afskydning af kron- og dåvildt

Kvoter:

Sottrup

Kronvildt

2 Hjorte, her af kun én spidshort                                         

2 Hinder                                                                                            

Fri afskydning af kalve     

Dåvildt:

1 Hjort

1 Hind

1 Kalv

Sandholm

Kronvildt:

1 Hjort

1 Hind

1 Kalv

Priser

Deltagelse i jagten for Sottrup og Sandholm: 400,-

Hjort: 1250,-

Hind: 1000,-

Kalv:     750,-

Fælles regler

De der har jagt i Sandholm og Sottrup på samme dag hvor der er fællesjagter, har ikke jagten den pågældende dag om morgenen.

Fra den 1.9. – 15.9. må der ikke nedlægges spidshjort

Har man nedlagt hjort, uanset størrelse, må man i næste sæson først nedlægge hjort når man har nedlagt hind eller kalv.

Eksempel: Har man nedlagt hjort i sæsonen 18/19, skal man i 19/20 først nedlægge hind eller kalv før man må nedlægge hjort. I 20/21 må man igen nedlægge hjort fra sæsonstart.

En jæger der ikke har nedlagt hjort i den forgangne sæson, kan efter nedlæggelse af hind og kalv fortsætte jagten på hjort.

Max pr. jæger er således én Hjort eller hind samt en kalv.

Regler for forbi- og anskydninger:

                           Alle afgivne skud skal meldes hurtigst muligt til Formand eller andet bestyrelsesmedlem.
                           Ved forbiskud er jagten afsluttet for sæsonen for den pågældende jæger.

Ved både formodet forbiskydning og anskydning skal der tilkaldes legitimeret schweisshundefører for påvisning af om der er tale om et forbiskud eller en anskydning. Findes det anskudte ikke ved eftersøgning gælder følgende:

Vurderes det af hundeføreren at der er tale om et strejfskud og dyret, med stor sandsynlighed vil overleve, tæller dyret ikke med i kvoten og jagten kan fortsættes, vurderes det derimod at dyret er dødelig ramt og dermed vil forende, tæller dyret med i kvoten.

Ved tvivl om ovenstående rettes henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Holdopdeling og tlf.nr.

 

Deltagere Holdnr. Tlf.
Knud Boysen 1 20922067
Hans Wilhelmsen 1 28485264
Finn Frederiksen 1 23745920
Lasse Christensen 1 21792172
Orla Storgaard 1 22659000
John Jürgensen 2 28187266
Anne Jürgensen 2 28940714
Søren Wogensen 2 92433333
Tommy Petersen 2 61786804
Kristian Høgh 2 40214642
Michael Schlüter 3 21440529
Jens Chr. Hansen 3 61260619
Niels Bundsgaard 3 51297773
Jan Petersen 3 20324177
Jens Jørgensen 3 20470245
Thomas Sørensen 4 29401002
Helmuth Thimsen 4 28552658
Anders Svensson 4 30702262
Dennis Jürgensen 4 22130835
Erling Tychsen 4 29655538