Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Fællesjagter

 Fællesjagter/generelt

Der er gratis morgenkaffe kl. 08.00 i Jagthytten før alle jagter. Parole er 9.00 og efter hver jagt serveres der en varm ret mod en mindre betaling.

Der kan inviteres i alt 20 gæster til alle fællesjagter. Gæster skal meldes til formanden efter ”først til mølle-princippet”. Prisen er kr. 150,00 som bedes betalt inden jagtstart.

Skytten til en nedlagt hare er forpligtet til at købe denne til kr. 50,00 med mindre en anden ønsker at købe den. Det samme gælder nedlagt råvildt, hvis det ikke kan afsættes på auktion efter jagten. Her er prisen kr. 400,00

Fællesjagter 2019 er nu fastlagt

Der er gratis morgenkaffe i jagthytten fra kl. 8.00. Jagten starter med parole kl. 9.00. Efter jagten serveres suppe/varm mad samt øl, vand og kaffe.

Pris for deltagelse i fællesjagter inkl. bengæt, mad  samt 1 øl/vand:

Medlemmer: kr. 100,- Uden mad kr. 40,- 
Gæster: kr. 150,-  Uden mad kr. 100,-

Af hensyn til jagtens planlægning samt indkøb af mad er tilmelding nødvendig, ved tilmelding oplyses antal af evt. gæster samt om du/i ønsker bespisning. 

Der afholdes følgende fællesjagter i kommende sæson:
13.10.2019 Tønder Nord + Sandholm 
20.10.2019 Kogene 

10.11.2019 Hytten og Sandholm, Sottrup
07.12.2019 Sottrup og Sandholm 
29.12.2019 Nord og Hytten  

Tilmelding til jagterne sendes til:

Jan Petersen på: janpetersen1966@gmail.com