Ordlyd fra Tønder Jægerråds bestyrelse:

Vi skriver, fordi det er vores fornemmelse, at der sidder nogle ude i lokalforeningerne der ikke ved, hvad Jægerrådet egentligt arbejder med. Man kan gå ind på hjemmesiden og læse om, hvad jægerrådet er tænkt som. Det ved vi godt at de færreste gør. Derfor sender vi dette lille nyhedsbrev ud. 

Jægerrådet i Tønder består i dag af 5 – 7 medlemmer fra 6 forskellige jagtforeninger. Vi kunne sidde 28, da hver jagtforening må stille med en repræsentant til jægerrådet. Repræsentanten kan være hvem som helst, vedkommende skal naturligvis være medlem af Jægerforbundet, og skal godkendes af bestyrelsen i egen jagtforening. Vi mødes 3 – 6 gange i løbet af året, hvor vi drøfter aktuelle emner eks. Jagttider, indstilling til ny hovedbestyrelsesmedlem eller kredsformand og naturligvis de mere lokale ting, som Ålbæk skydebane, nyjægerjagter på kommunalgrund o.lign. 

Jægerrådet er et politisk led i Jægerforbundet. Det er lagt op til, at man som jagtforening og jæger har direkte indflydelse. Desværre er der for få der gør brug af det. Vi vil i Tønder jægerråd derfor prøve at blive mere tydelige. Dette kan vi dog kun med hjælp fra lokalforeninger og jægere. . 

Hvad laver vi: 

2016 har været et år, hvor der er blevet snakket jagt på kronvildt og jagttider på øvrige arter. Ligesom Jægerrådet har trukket i trådene i forbindelse med genåbning af Ålbæk skydeterræn. 

Hvad er ideen med jægerrådet: 

Jægerrådet skal være med til at styrke samarbejdet imellem jagtforeningerne i kommunen. Dette er en udfordring, som vi i bestyrelsen gerne vil have jeres opbakning og ideer til. 

Vi forventer ikke, at alle melder sig på banen, men vi har et håb og en ide om, at der sidder nogle derude i lokalforeningerne, som gerne vil være med til at lave et arrangement for jægere på kryds af vores jagtforeninger. Det kunne jo være en som kender noget til mosen, og som gerne vil fortælle om det, eller som Tonny Lønne der i sommers inviterede på Vadehavsvandring.

Skulle dette have vagt jeres interesse så er I meget velkomne til at skrive eller ringe til en af os i bestyrelsen. I finder vores kontaktoplysninger på kreds 4´s hjemmeside, KLIK HER

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/